اعضای اصلی هیات مدیره :

1 - آقای پژمان محمدزاده افشار ( رئیس هیات مدیره )

دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری - مدیر عامل و موسس موسسه حسابداری افشار محاسب البرز

 

 

2 - آقای داود طهماسبی آبدر ( نایب رئیس هیات مدیره )

 دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی - مدیر عامل و موسس شرکت حسابداری تراز پردازان طاها

 

3 - آقای پیروز جوان میری ( دبیر هیات مدیره )

دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی و حسابرسی - مدیر عامل و موسس شرکت حسابداری مدیران محاسب اقتصاد قرن

4 - آقای محمد کرمی گشتی ( خزانه دار )

دارای مدرک لیسانس حسابداری  - مدیر عامل و موسس شرکت حسابداری ارقام محاسب پارس طاها

 

5 - آقای ابوذر محققی ( عضو هیات مدیره )

دارای مدرک فوق لیسانس حسابداری - مدیر عامل و موسس موسسه حسابداری نوآوران تراز پایتخت


بازرس اصلی :

1 - خانم معصومه کج دار

دارای مدرک فوق دیپلم حسابداری - مدیر عامل و موسس موسسه حسابداری آریا محاسب نواندیش البرز

 


اعضای علی البدل :

1 - آقای سیاوش خوش سیرت ( عضو اول علی البدل هیات مدیره )

دارای مدرک لیسانس حسابداری - مدیر عامل و موسس شرکت حسابداری ارقام پردازان ماندگار البرز

 

2 - خانم حمیده لعلی ( عضو دوم علی البدل هیات مدیره )

دارای مدرک لیسانس حسابداری - مدیر عامل و موسس شرکت حسابداری تراز ماندگار پارسینا

 

3 - آقای سید نیما زیتونی ( بازرس علی البدل )

دارای مدرک لیسانس حسابداری - مدیر عامل و موسس شرکت حسابداری پارس حساب زمان

 

 

Loading