بسمه تعالي

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز »

 

فصل يكم كليات     

ماده 1 هدف  :

به استناد  مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آئین ‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده2-  نام  ، حوزۀ فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام : انجمن صنفي کارفرمايي شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز كه در اين اساسنامه  به  اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود.

حوزة فعاليت انجمن صنفي :  حوزة جغرافيايي استان البرز و محل اقامت آن در استان البرز  شهرستان کرج به آدرس : خیابان طالقانی جنوبی - ابتدای خیابان لاله 9 - ساختمان کاشانی - طبقه پنجم - واحد 15 مي باشد.

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء  از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد  به طور کتبي به وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد. شعب انجمن صنفی پس از بررسی و تائید هيأت مدیره و موافقت کمیسیون انجمن های کارگری و کارفرمایی در وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در هر مکانی از استان البرز می تواند ایجاد گردند.

ماده 3- وظایف اساسی و عام  انجمن صنفي :

1- كوشش درجهت استيفاي حقوق وخواستهاي مشروع و قانوني اعضاء و کارفرمایان حسابداری و حسابرسی ازطريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن صنفی.

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتهای شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی در سطح استان البرز.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز ( حسابداران و حسابرسان ) بنحوی که با آموزش های تخصصی و برگزاری کارگاه های عملی مرتبط با علوم حسابداری مقتدرانه وارد بازار کار شده  و  همكاري با وزارت محترم تعاون  كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

9- همكاري در جهت تأسيس واحد سازمانی رفاه و تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مصرف و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضاء از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضاء از طريق ارائه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن صنفی.

11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني .

13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

14- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها .

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري .

ماده 4 - وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

1 - ایجاد و تأسیس مرکز تحقیقاتی برای رسیدن به اصول و مبانی شیوه های آموزش کاربردی حسابداری و همچنین انجام مقدمات تاسیس و راه اندازی مرکز جامع آموزشی علمی کاربردی حسابداری و علوم وابسته به آن و ارتباط با سازمان مدیریت صنعتی و سایر موسسات آموزشی معتبر و اخذ نمایندگی جهت برگزاری کلاسهای آموزشی ازجمله DBA و MBA برای توانمند شدن مدیران مالی بمنظور ایجاد بستری مناسب، علمی و قوی برای بوجود آمدن حسابدارانی فرهیخته و قسم خورده و معرفی آنها به جامعه حسابداران و همچنین ارائه آموزشهای تخصصی علوم حسابداری از طریق سایت رسمی انجمن صنفی بنشانی : www.aaaicap.ir   و برگزاری آزمونهای تخصصی مرتبط با علوم حسابداری و مدیریت و اعطای گواهینامه معتبر انجمن صنفی  و  فراهم آوری زمینه های لازم بمنظور معرفی آنها به موسسات مالی و اقتصادی جهت استخدام بواسطه ایفای نقش کامل و رسالت اشتغال زایی انجمن صنفی .

2 - ارتباط با دیگر انجمن های حسابداری و حسابرسی در کشور و تبادل اطلاعات و نقد تحقیقات و پژوهش ها و همچنین نشر کتب حسابداری و نشریات مالی و حسابداری و علوم وابسته به آن مرتبط با علوم وابسته به حرفه حسابداری و انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی ، بین محققان و متخصصان علم حسابداری و علوم وابسته به حسابداری بمنظور ایجاد زمینه های لازم در راستای تعامل و تفاهم با جامعه محترم حسابداران رسمی ایران به منظور اخذ حق مباشرت در سطح استان البرز .

3 - همکاری نزدیک با دانشگاه های سطح استان برای آموزش کوتاه مدت و کاربردی رشته های مالی و حسابداری و برگزاری جلسات فنی و تخصصی در خصوص موارد خاص درحسابداری برای کارفرمایان و کارآفرینان حسابداری به منظور دستیابی به ثبات رویه ای اصولی در فعالیت های کاری آنها  و کمکهای علمی، فنی و حرفه ای به کارفرمایان حسابداری جهت حل مسائل مبهم و مشکل حسابداری و شرکت درجلسات علمی آنها  و به وجود آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات مدیران و مهندسین مالی جهت برطرف کردن مشکلات و معظلات مالی صنایع تولیدی و شرکتهای معظم خدماتی و همچنین بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به پیشرفت آنها با کمک مهندسی مالی .

4 - تحقیق و پژوهش های علمی و کاربردی در رابطه با برنامه های بلندمدت اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی و ارائه راهکارهای مناسب علمی و کارشناسی شده بمنظور ارتباط با کمیسیون ها و کمیته های مالی و اقتصادی مجلس محترم جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به رشد و اعتلای اقتصادی کشور و ارتباط با مراکز مالی و اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و تبادل علوم ، فنون و اطلاعاعت مالی و ارائه راهکار های عملی به آنها و همچنین ایجاد بستر لازم و قانونی با سازمان محترم امور مالیاتی کشور به منظور تحقق حضور نماینده انجمن صنفی ، در محاکم و کمیسیون ها و هیاتهای مالیاتی ، بعنوان نماینده تشکل حرفه ای و تخصصی حسابداری .

فصل دوم - شرايط عضويت ، تعليق ، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي :

ماده 5 شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :

1- تابعيت ايران .

2- شاغل در حرفه يا صنعت حسابداری و حسابرسی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارائه مدارك شناسايي معتبرشامل مدارک هویتی ، اسناد قرارداد کار ( کارفرمایی و پیمانکاری )

3- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما یا پیمانکار بودن مطابق قانون كار.

 4 - قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

5- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن صنفی را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل  عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضاء در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضاء  شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفی مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 ( نه ) اين اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي ).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفی ( با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي ).

3- از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1 ( یک ) و 2 ( دو ) عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ، حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :

1 – وروديه براي هر عضو فقط براي يك باردريافت مي‌گردد ، برای اعضای حقوقی مبلغ 000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) و اعضای حقیقی مبلغ  000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال ) تعیین و هرگونه تغییر در مبالغ ذکر شده به پیشنهاد هيأت مدیره  و تصویب آن توسط مجمع عمومي عادي تحقق
مي یابد.

2 - حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن برای اعضای حقوقی مبلغ 000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) و اعضای حقیقی مبلغ 000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال )تعیین و هرگونه تغییر در مبالغ ذکر شده به پیشنهاد هيأت مدیره و تصویب آن توسط مجمع عمومي عادي تحقق می یابد.

3 – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

تبصره - انجمن صنفي داراي حداقل 3 ( سه ) دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات مديره  مي‌باشد.

ماده 8- كليه اعضاء بايد باتوجه به ماده7 ( هفت ) حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي آنرا به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئیس هيأت مديره و خزانه دار انجمن صنفی برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضاء در مدت حداكثر 3 ( سه ) ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه  بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

                                                          فصل سوم -  اركان انجمن صنفي :

ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3-بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي ، به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله روزنامه پیام سپیدار البرز و یا سایت رسمی انجمن صنفی بنشانی : www.aaaicap.ir كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 ( بیست ) روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 ( چهل و پنج ) روز تجاوز نمايد .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان ، حداقل يك چهارم اعضاء مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 ( بیست ) روز پيش از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايند.

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرس یا بازرسان و سايرمواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.

تبصره 5 - هر يك از اعضاي انجمن صنفی مي تواند جهت حضور در مجمع عمومي فقط به يكي از اعضاي انجمن صنفی وكالت دهد و هر عضو فقط وكالت يكي ديگر از اعضاء را مي تواند برعهده گيرد.

ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت
مي يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت .

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرس یا بازرسان يا يك چهارم اعضاء بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرس یا بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .

2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .

3- دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضاء.

8- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

9- انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرس یا بازرسان انجمن صنفي.

10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضاء  و يا تغيير آن.

ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15 ( پانزده ) ، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضاء تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم ، با اكثريت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1-طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه ، بايد به طور مشخص و كتباً حداقل 20 ( بیست ) روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضاء و وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.

ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيأت مديره، بلافاصله هيأت رئیسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك رئیس، يك نايب رئیس  و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرس یا بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضاء انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضای هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرس یا بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  انجمن صنفي داراي كمتر از بیست عضو باشد ) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي  عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي ، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره 3- هيات رئیسه و نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آراء به ترتيب حائزان اكثريت آراء ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ، بازرس یا بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئیسه مجمع با تصويب اكثريت اعضاء  مي تواند  اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئیسه  و  نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد ، هيأت رئیسه  و نظارت ، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن :

ماده 18- هيأت مديره داراي 5 ( پنج ) نفر عضو اصلي و 2 ( دو ) نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت  3 ( سه ) سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است.

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود ، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور  را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضاء برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز جهت اقدامات قانونی ، به وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .

ماده 20- جلسات هيأت مديره با حضور  اكثريت اعضاء ( حداقل سه نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا یک سوم اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1 - برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره تعيين خواهد شد.

تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آراء جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از تائید مصوبات مجمع عمومي در وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن صنفی ، نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن صنفی را با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفی ، افتتاح نمایند .

ماده 22 – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن صنفی با امضاء رئيس هيأت مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن صنفی و كليه اوراق تعهدآور ، اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک ، سفته و برات که به تصویب هيأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترك خزانه دار و رئیس هيأت مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده 23 - در صورت استعفاء ، از دست دادن شرايط ،  سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هيأت مدیره در سه جلسه متوالي يا 5 ( پنج ) جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آراء جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد  هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزار مي گردد .

تبصره 2- در صورت استعفـاء ، فوت ، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. حداکثر ظرف 2 ( دو ) ماه بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . يك سوم اعضاي انجمن صنفی موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ( شش ) ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن صنفی را به وزارت محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.

تبصره 3 – درصورت استعفاء يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرس یا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيأت مديره و بازرس یا بازرسان شود ، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.

ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب هيأت مدیره و بازرس یا بازرسان  انجمن صنفي ، اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره هيأت مديره پس از پايان دوره اعتبار ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارایي ها و اموال و اسناد و مدارك انجمن صنفی خواهد بود.

ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي ( دفاتر مالي ، عضويت و صورتجلسات هيأت مديره ).

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي درموعد مقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

7- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

تبصره : بکارگیری و دعوت به همکاری از مشاوران متخصص در تمامی زمینه های مرتبط با امور حسابداری و حسابرسی و مرتبط اهداف و وظایف انجمن صنفی با تشخیص و تصویب هيأت مدیره بلامانع می باشد.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني مصرف و مالی و همچنین ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء.

10- وكالت و نمايندگي انجمن صنفی در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاه هاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارائه آن به مجمع عمومي .

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف ( در صورت لزوم و بر اساس تشخیص  هيأت مدیره ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت  ،  كميته تداركات و پشتيباني  ، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي ، کمیته فنی و ارزیابی ، کمیته آموزش و تحقیقات ، کمیته ارتباط و توسعه ، کمیته کارآفرینی و اشتغال و ساير كميته ها .
تبصره : انتصاب مشاوران متخصص خارج از اعضای انجمن صنفی و بنا به تشخیص و تصویب هيأت مدیره در کمیته های انجمن صنفی بلامانع می باشد.

15- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانون هاي مذكور.

16 اطلاع رسانی به کلیه اعضاء ، از طریق راهکارهای تصویب شده توسط مجمع عمومی

ماده 26 - وظايف رئیس هيأت مديره :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجراء و پي گيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان  انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

6- امضاي كارت هاي عضويت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن صنفي .

7- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره1- قسمتي از وظايف رئیس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن صنفی خواهد بود.

تبصره 2 در غیاب رئیس هيأت مدیره ، نایب رئیس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3  ( یک و دو و سه ) را به عهده خواهد داشت.

ماده 27 هيأت مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام
مي نمايد. با پايان اعتبار هيأت مديره ، رابطه استخدامي دبير با انجمن صنفي نيز ملغي مي شود.

تبصره-  دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئولیت مستقيم دبيرانجمن صنفی و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئیس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 28 وظايف و اختيارات دبير :

 دبير در صورت تفويض از طرف هيأت مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .

3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار .

4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

5- تهيه دفاتر «عضويت» و « امور مالي» با نظر وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.

8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرس یا  بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفی و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- اداره امور مالي انجمن صنفی ، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن صنفي .

2- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حساب هاي مربوط .

3- امضاء و صدور كارت عضويت اعضاء و به اتفاق رئیس هيأت مديره يا دبير .

4- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

5- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

6- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن صنفي را جهت ارائه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئیس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرس یا  بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازس یا بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس يا بازرسان ، حدود وظايف واختيارات آنان :
ماده 30 بازرس یا  بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از 1 ( یک )  نفر بازرس اصلي و 1 ( یک ) نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضاء از بين کانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن صنفی براي مدت 1 ( یک )  سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفاء ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف و اختيارات بازرس یا بازرسان :

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارائه  به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هيأت مديره( درصورت لزوم )، بدون داشتن حق راي .

تبصره : بازرس یا بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن صنفی را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفی تسليم دارند. همچنين بازرس یا بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي( گزارش سالانه ) ، يا وزارت محترم تعاون ، کارو رفاه اجتماعي ارائه نمايند .

                                     فصل چهارم -  ساير مقررات :

ماده32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرس یا بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.

4- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثر.

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- داشتن حسن اعتبار و شهرت در حرفه حسابداری
8 -  
کاندیداهای عضویت  در هيأت  مدیره و بازرس یا   بازرسان  مکلف هستند  حداقل 15  ( پانزده )  روز کاری  قبل از برگزاری  مجامع   مراتب کاندیدا بودن خود را کتبا به  هيأت  موسس و یا  هيأت مدیره اعلام و رسید دریافت نمایند و پس از مهلت قانونی مذکور  اشخاص نمی توانند کاندید در هيأت مدیره و بازرسی شوند.

تبصره:- كانديداهاي هيات مديره و بازرس یا بازرسان انجمن هاي صنفي كارفرمايي بايد داراي سمت مديريت( مدير اصلي كارگاه، مديرعامل يا عضو هيأت مديره) باشند. با از دست دادن مديريت در كارگاه مربوطه، عضويت در هيأت مديره و بازرس یا بازرسان نيز سلب خواهد شد.

ماده 33 – در اجراي ماده18 آئين نامه انجمن هاي صنفي وکانون هاي مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 ( پنج ) درصد حق عضويت دريافتي از اعضاء  به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيأت مديره با يكديگر يا هيأت مديره با با بازرس یا بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرس یا  بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 ( سه ) يا 5 ( پنج ) نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 35- مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن ، در اختيار وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم  تجديد انتخابات آن.

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره1 پس ازاعلام انحلال انجمن صنفي ، مراتب به اطلاع اداره کل ثبت شرکت ها جهت اقدامات تصفیه طبق قانون تجارت رسانده مي شود.

تبصره2-  انحلال انجمن صنفی ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام نشده باشد؛ بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضاء اخطار
 مي دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر شش ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذیربط اعلام نمايند .

ماده 38- هيأت تسویه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حساب هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اعضاء  قرار دهند و در صورت عدم وجود اعضاء  به امور خیریه  واگذار  شـود .

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي باشد .

ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از اقدامات قانونی در وزارت محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ثبت در مراجع ثبتی قابل اجراء می باشد.

ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در 4 ( چهار ) فصل و 41 ( چهل و یک ) ماده  و 104 ( یکصد و چهار ) بند و 43 ( چهل و سه ) تبصره و 16 ( شانزده ) صفحه در تاريخ 6/11/1397  ( ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت )  با اكثريت آراء  به تصويب مجمع عمومي موسس مورخ 6/11/1397 ( ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت ) انجمن صنفي كارفرمايي شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز رسيد .

Loading